Sedumtag

Et sedumtag er et tag med planter som tagbelægning. Planterne er hårdføre fra naturens hånd og trives derfor godt på tagene, hvor de udsættes for sol, tørke vind og frost.

Fordele ved sedumtag:

  • Opsamling af vand
  • Grøn løsning
  • Flot at se på

Vedligeholdelse

I løbet af de første år, hvor planterne sætter sig, kan der være behov for at vande planterne i perioder uden regnvand. Efter det første år, kan planterne gødes en gang om året efter behov.

Du bør ikke gå på planterne.

Rengøring

Du bør lave et tageftersyn en gang om året i marts eller april måned. Her tjekkes planterne for uønsket vækst, som fjernes inklusive rødder det samme gælder udgåede planter, som skiftes. Blade og eventuelle fremmede genstande fjernes ligeledes, det kan eksempelvis være nedfaldne nytårsraketter.

Herudover bør tagrender renses en gang om året – læs mere under tagrender.